Photo by Lindsey LaMont on Unsplash
Photo by Lindsey LaMont on Unsplash

Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, Hindistan, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere altı ülkede erkeklerin bakış açılarında COVID-19 salgını hakkında haber toplama ve haber yapma konusunda önemli önyargılar olduğunu ortaya koydu: Kadınların uzmanlıklarından çok öznel görüşlerini paylaşan kaynaklar olarak kullanılması daha yaygın. Bu rapor, BM Kadın Örgütü’nün Kuşaklar Arası Eşitlik Forumu’na destek olarak yapılmış bir haber zincirinin başını oluşturuyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yaptırılan araştırma, hem kuzeyde hem de güneyde, haber toplama ve COVID-19 salgını konusundaki haberlerin yayınlamasında erkeklerin bakış açılarına yönelik önemli bir önyargı buldu. Çalışma, COVID-19 haber kapsamında “sesleri önemli ölçüde kısılmış kadınların” seslerini yükseltmek için 21 öneri sunuyor.

Eylül 2020’de yayınlanan “COVID-19 Haberlerinde Kadın Bakış Açısının Eksikliği: Kadınların haber medyasında yetersiz temsili üzerine özel bir rapor” başlıklı çalışma altı ülkeye odaklanıyor: Hindistan, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, İngiltere ve ABD. 1 Mart ve 15 Nisan 2020 tarihleri arasındaki 11 bin 913 yayının ve 1,9 milyon haberin içerik analizine ek olarak farklı nicel ve nitel metodolojilerden de yararlanıldı.

Çalışma, analiz edilen altı ülkede kadınların COVID-19 konusunda karar verme süreçlerinde etkili bir siyasi görünürlüğü olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca, gazeteciler de kriz zamanında erkek olma ihtimali daha yüksek olan “yerleşik kaynaklara” dönüyorlar. Çalışma, COVID-19 haberlerindeki her bir kadın sesinin, “en az üç, dört ya da beş erkeğin sesiyle boğulduğunu” gösteriyor.

Bulgular yalnızca COVID-19 haberlerinde temsil edilen kadın sayısını değil, aynı zamanda kadınların nasıl tasvir edildiğini de gösteriyor. Raporun yazarı, COVID-19 hikayesine söz hakkı verilen kadınların “nadiren yetkili uzmanlar veya yetkilendirilmiş bireyler olduklarını ve genelde kişisel fikir kaynakları veya hastalıktan etkilenen mağdur kişiler olarak tasvir edildiklerini” açıkladı. Uzmanların %19’unu kadınlar oluştururken altı ülkede en yüksek sıralamaya sahip 175 COVID-19 makalesinin %77’sinin yazarı erkek.

Bununla birlikte, COVID-19 haberlerinin çok azında yer alan kadınlar, COVID-19 hakkında olmayan haberlerde daha da az yer alıyor. COVID-19 haberlerinde kadın bakış açısının eksikliği, kadınların krizin çerçevelenmesinde sınırlı etkiye sahip olduğu anlamına geliyor. Bu da politika yapma süreci üzerinde sınırlı etkiye ve dolayısıyla daha fazla marjinalleşmeye neden oluyor.

Önyargıyı telafi etmek için öneriler, uzmanlar ve haber kahramanları olarak kadınlara odaklanma, cinsiyet eşitliğini ele alma, hikayelerin ele alınış şeklinin sonuçlarını dikkate alma ve kadınların yaşamları üzerine haber yapmanın sonuçlarını anlamaya yönelik adımları içeriyor.

Çalışma, uluslararası hedef kitle stratejisi danışmanlığı şirketi AKAS’dan Luba Kassova tarafından yazıldı. Bu rapor, UN Kadın Örgütü’nün Nesiller Arası Eşitlik Forumu’nu desteklemek üzere yapılmış bir haber zincirinin başını oluşturuyor. Genişletilmiş çalışma, dünya çapından haberciler için bir cinsiyet eşitliği kontrol listesi sunacak. (Yayın: COVID-19 Haberlerinde Kadın Bakış Açısının Eksikliği: Kadınların haber medyasında yetersiz temsili üzerine özel bir rapor)

Haberin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Alanlar Sigarayı Bırakmaya Yardımcı Oluyor

Previous article

Çin Hedef Büyüttü: 2035’te Yeni Araçların %20’si Temiz Enerjili Olacak

Next article

You may also like