Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Ana Hedefini Yükseltti - Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi
Enerji

Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Ana Hedefini Yükseltti

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan fosil yakıt ithalatını azaltmak için planladığı “RePowerEU” paketini açıkladı. Komisyon, Avrupa Yeşil Mutabakatı mevzuatının “Fit for 55” paketi kapsamında yenilenebilir enerji için 2030 ana hedefini %40’tan %45’e çıkarmayı teklif ediyor.

Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği’nin Rusya’dan fosil yakıt ithalatını azaltmak için planladığı “RePowerEU” paketini açıkladı. Komisyon, Avrupa Yeşil Mutabakatı mevzuatının “Fit for 55” (%55 emisyon azaltımı politikasına uygunluk) paketi kapsamında yenilenebilir enerji için 2030 ana hedefini %40’tan %45’e çıkarmayı teklif ediyor. Ayrıca, Komisyon, bağlayıcı enerji verimliliği hedefinin %9’dan %13’e çıkarılması da dahil olmak üzere uzun vadeli enerji verimliliği önlemlerinin geliştirilmesini öneriyor.

Gaz ve petrol talebini %5 oranında azaltabilecek kısa vadeli davranış değişikliklerini detaylandıran ve Üye Devletlerin haneleri ve endüstriyi hedefleyen özel iletişim kampanyaları başlatmaya teşvik eden “AB Enerji Tasarrufu Bildirimi” tavsiye ediliyor. Yanı sıra Üye Devletler ayrıca enerji tasarruflu ısıtma sistemleri, bina yalıtımı, cihazlar ve ürünlerde KDV oranlarının düşürülmesi gibi enerji tasarrufunu teşvik etmek için mali önlemler kullanmaya da teşvik ediliyor.

Alınan kararlar kapsamında yenilenebilir enerjinin artırılmasına yönelik hedefler şu şekilde:

  • 2025 yılına dek fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesini ikiye katlamak ve 2030 yılına dek 600 GW güneş enerjisi kapasitesi kurmak için özel bir “AB Güneş Stratejisi”nin oluşturulması.
  • Yeni kamu ve ticari binalara ve yeni konut binalarına güneş panelleri kurmak için aşamalı yasal zorunluluğu olan bir “Solar Çatı Girişimi.”
  • Isı pompalarının kullanım oranının iki katına çıkarılması ve jeotermal ve güneş enerjisinin modernize edilmiş bölgesel ve ortak ısıtma sistemlerine entegre edilmesi için önlemler.
  • Yenilenebilir enerji projelerinde yavaş ve karmaşık izinler süreçlerinin üstesinden gelmek için bir “Komisyon Önerisi” ve yenilenebilir enerjiyi öncelikli bir kamu yararı olarak tanımak için “Yenilenebilir Enerji Direktifi”nde hedeflenen bir değişiklik.
  • Karbondan arındırılması zor endüstrilerde ve ulaşım sektörlerinde doğalgaz, kömür ve petrolün yerini almak üzere 2030 yılına dek 10 milyon ton yerli yenilenebilir hidrojen üretimi ve 10 milyon ton hidrojen ithalatı hedefinin belirlenmesi.

Avrupa Birliği anlatılan politikanın finansmanı için aşağıdaki yatırımları öngörüyor:

  • REPowerEU hedeflerinin gerçekleştirilmesi, bugün ile 2027 arasında 210 milyar Euro’luk ek bir yatırım gerektiriyor. Rusya’nın fosil yakıt ithalatını azaltmak da AB’ye yılda yaklaşık 100 milyar euro tasarruf sağlayabilir. Bu yatırımlar özel ve kamu sektörü tarafından ve ulusal, sınır ötesi ve AB düzeyinde karşılanmalı.
  • REPowerEU’yu desteklemek için, Kurtarma ve Dirençlilik Mekanizması (Recovery and Resilience Facility, RRF) kapsamındaki kredilerde halihazırda 225 milyar euro mevcut. Komisyon, REPowerEU bağlamında bu programların nasıl değiştirileceği ve tamamlanacağı konusunda bugün Üye Devletlere mevzuat ve rehberliği kabul etti. Buna ek olarak Komisyon, şu anda Piyasa İstikrar Rezervi’nde tutulan AB Emisyon Ticareti Sistemi tahsisatlarının satışından elde edilen ve piyasayı bozmayacak şekilde açık artırmaya çıkarılacak 20 milyar euro hibe ile RRF mali çerçevesini artırmayı teklif ediyor. Bu nedenle, ETS yalnızca emisyonları ve fosil yakıtların kullanımını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji bağımsızlığını elde etmek için gerekli fonları da topluyor.
  • Uyum fonlarından 26,9 milyar euro, RRF’ye gönüllü transferlerde kullanılabilir hale getirilebilir. Ortak Tarım Politikası’ndan 7,5 milyar Euro daha RRF’ye gönüllü transferler yoluyla sağlanıyor. Komisyon, 2022 Büyük Ölçekli İnovasyon Fonu Çağrısı için mevcut olan fonu bu sonbaharda ikiye katlayarak yaklaşık 3 milyar euroya çıkaracak.

About Post Author