- Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi
Araştırma

Yeni Çalışma: İklim Değişikliğiyle Küresel Ölçekte Aşırı Hava Olayları Nasıl Etkileniyor?

Aşırı Hava

Oxford Üniversitesi, Imperial College London ve Victoria University of Wellington’dan araştırmacılar, beş farklı aşırı hava olayları türünün etkilerini ve bu zarar verici olayların ne dereceye kadar insan kaynaklı iklim değişikliğine atfedilebileceğini incelediler. Bu konuda büyük ilerlemeler kaydedilse de öte yandan araştırmalardaki büyük boşluklar, iklim değişikliğinin zararlarının hâlâ tam olarak ortaya konulamadığını gösteriyor.  

IOP Publishing tarafından yayımlanan yeni bir akademik dergi olan Environmental Research: Climate, 28 Haziran tarihinde yayımlanan ilk sayısında yeni bir çalışmaya dikkat çekiyor: Bilimsel ilişkilendirme çalışmaları, aşırı hava koşullarının ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri arasında bağlantı kurmada büyük ilerlemelere yol açtı. Ancak yayımlanan araştırmalardaki büyük boşluklar, iklim değişikliğinin zararlarını hâlâ tam olarak ortaya koymuyor.

İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği

Oxford Üniversitesi, Imperial College London ve Victoria University of Wellington’dan araştırmacılar, beş farklı aşırı hava olayı türünün etkilerini ve bu zarar verici olayların ne dereceye kadar insan kaynaklı iklim değişikliğine atfedilebileceğini incelediler. Ve iklim değişikliğinin belirli hava olaylarında oynadığı rolü belirlemek için hava durumu gözlemlerinin ve iklim modellerinin kullanıldığı, en son Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarından ve sayısı hızla artan ilişkilendirme çalışmalarından elde edilen bilgileri birleştirdiler.

Etkilerin Kapsamı Hafife Alınıyor

Sıcak hava dalgaları gibi bazı aşırı hava olaylarının, iklim değişikliği ile bağlantısının küresel ölçekte açık ve net olduğunu; etkilerin kapsamının sigortacılar, ekonomistler ve hükümetler tarafından muhtemelen hafife alındığını buldular. Makale, tropikal siklonlar gibi diğer aşırı hava olayları için bölgeler arasında önemli farklılıklar olduğunu ve iklim değişikliğinin her olayda oynadığı rolün sıcak hava dalgalarından daha değişken olduğunu gösteriyor.

Daha Fazla Veriye “Acilen” İhtiyaç Duyuluyor

Yazarlar, iklim değişikliğinin etkilerinin daha güçlü hissedildiği düşük ve orta gelirli ülkelerden daha fazla veriye acilen ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Ulusal hava durumu verileri kamuya açık olmadığında bu etkilerle ilgili araştırmalar engelleniyor.  Örnekler arasında, yolsuzluğun hava durumu raporlama tesislerine fon sağlamayı reddettiği ve büyük veri boşluklarına yol açan Güney Afrika, istikrarsız rejim değişikliklerinin ölçümleri aksattığı kuraklığa eğilimli Somali ve hava durumu verilerinin yalnızca yüksek bir ücret karşılığında elde edilebildiği, bu nedenle genellikle kamusal araştırmaların yapılamadığı Polonya yer alıyor.

About Post Author