- Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi
Ekonomi

Yeni Analiz: 3 Derece Isınmanın Zararı 178 Trilyon Dolar

ısınma

Deloitte’un hazırladığı Dönüm Noktası başlıklı analiz, küresel ısınma ile ekonomilerin nasıl etkileneceğini ortaya koyuyor. Analize göre, Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen ortalama sıcaklık kriterlerine uyulursa küresel ekonomi 43 trilyon dolar daha fazla büyüyecek. Ancak aksi durumda, sıcaklıkların 3 derece artması küresel ekonomiyi 178 trilyon dolar zarara uğratacak.

Deloitte’un Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkede, küresel şirketlerin CEO’ları ile yapılan Sürdürülebilir Hareketler Endeksi Araştırması’ndaki veriler analiz edildi. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin %49’u son altı ayda kuraklık, orman yangınları, aşırı sıcak ya da şiddetli fırtına gibi iklim kaynaklı olaylarla karşılaştıklarını ifade etti.

Üst düzey yöneticilerin %89’u iklim konusunda acil önlem alınması gerektiğini düşünürken %79’u da iklim krizi konusunda kritik noktaya gelindiğine inandıklarını belirtti.

İki Senaryo Üzerinden Değerlendirme Yapıldı

Deloitte’un araştırma sonuçlarından yararlanarak iklimle ilgili yaptığı “Dönüm Noktası” başlıklı analiz raporu, yaklaşan tehlikenin boyutlarına dikkat çekiyor. Hazırlanan analizle, dünyadaki ortalama hava sıcaklıklarının artması konusunda iki senaryo üzerinden değerlendirme yapılıyor: İlk senaryoda, dünyanın ortalama sıcaklığının 3 derece arttığı, ikinci senaryoda ise Paris İklim Anlaşması uyarınca küresel ısınma 1,5 derece ile sınırlanabilir.

Birçok Şirket Kapanacak

Buna göre, 2070 yılına dek dünyadaki ortalama hava sıcaklıkları 3 derece arttığında, küresel ekonomi 178 trilyon dolarlık zararla karşı karşıya kalacak. Bu tutar, iş dünyasındaki birçok şirketin kapanması ve yatırımların durması, insanların evlerini ve işlerini kaybetmeleri, yeterli gıdaya ve sağlık hizmetlerine ulaşılamaması anlamına geliyor.

En Çok Asya-Pasifik Etkilenecek

Ortalama sıcaklığın 3 derece artmasının en çok etkileyeceği bölge, Asya–Pasifik olacak. Analize göre, bölge ekonomisi 96 trilyon dolar seviyesinde zarar edecek. Aynı dönemde Amerika kıtasında 36 trilyon dolar, Avrupa’da 10 trilyon dolar zarar olması beklenirken dünyanın geri kalanındaki zararın ise yaklaşık 40 trilyon dolara ulaşacağı düşünülüyor. Ayrıca yalnızca Avrupa’da 110 milyon kişinin işini kaybedeceği öngörülüyor.

Avrupa 2070’te 1 Trilyon Dolar Kaybedecek

Avrupa 2070’te 1 trilyon dolar kaybederken sonraki 10 yıl boyunca kıtanın ekonomisinde ancak %1’lik bir büyüme gerçekleşebilecek. Avrupa’nın en son bu oranda büyüme kaydettiği dönem 2010–2020 arası küresel finansal krizin, Avrupa borç krizinin ve Covid-19 pandemisinin birlikte yaşandığı dönemdi.

ABD’nin Tek Başına Kaybı 14,5 Trilyon Dolar Olacak

Amerika kıtasındaki kayıpların da 2070’e gelindiğinde 36 trilyon dolara ulaşması bekleniyor; 2070’te 4 trilyon dolarlık bir kayıp öngörülüyor. Bu dönemde tüm Amerika kıtasındaki ülkelerin zararlarına bakıldığında ABD’nin tek başına kaybı 14,5 trilyon dolar olacak. Bu da her bir Amerikalının hayatı boyunca kazandığı toplam paradan 70 bin dolar kaybetmesi anlamına geliyor.

Değişen İklim Şartları

Ortalama hava sıcaklığının artması ekonominin yanı sıra dünyadaki yaşamı da doğrudan etkileyecek. Sıcak dönemlerin uzaması insanlar üzerindeki stresi artırırken işteki verimliliklerini de düşürecek. Deniz seviyesi yükselirken gerek verimli tarım alanları gerekse de kıyılardaki yerleşim alanları su altında kalacak. Üretim ve yatırımlar ertelenirken değişen iklim şartları yüzünden hastalıklar ve ölüm oranları artacak. Ülkelerin tarımsal üretimleri değişecek ve birçok kıyı ülkesi için çok önemli bir gelir kaynağı olan turizm de bu şartlardan olumsuz etkilenecek.

1,5 Derece Isınma Senaryoları

Deloitte’un yaptığı analizde uygulanan ikinci senaryoda ise dünyadaki ortalama hava sıcaklıklarının Paris İklim Anlaşması’nda belirtilen kriterlere uyacağı öngörülüyor. Bu anlaşma uyarınca küresel ısınma 1,5 derece ya da daha azla sınırlanır ve dünya yüzyılın ortasına dek net sıfır emisyon hedefine ulaşabilirse 2070’e kadar dünya ekonomisinin 43 trilyon dolar daha fazla büyüyeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde en büyük büyümeyi 47 trilyon dolar ile Asya–Pasifik bölgesi gösterecek. Avrupa ve Amerika kıtalarının ekonomileri ise sırasıyla 1 ve 3 trilyon dolar zarar edecek.

“Değerlendirme Durumun Ciddiyetini Ortaya Koyuyor”

Araştırmayı değerlendiren Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Murat Günaydın, tüm bu veriler ışığında zamanlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak “Bu değerlendirme durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Dünya bir an önce harekete geçmeli, herkes üzerine düşeni eksiksiz yapmalı” dedi.

Günaydın şunları söyledi: “Bu paralelde, karbonsuzlaşmaya gidilen yolda yapılması gerekenleri dört adımda özetleyebiliriz: Tüm hükümetler, şirketler ve insanlar iklim konusunda cesur kararlar almalı, hızla net sıfıra ulaşmaya yönelik adımlar atılmalı, ülkeler, ekonomilerini Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen kriterlere uyacak şekilde dönüştürmeli ve düşük emisyonlu bir gelecek için gereken tüm yatırımları bir an önce hayata geçirmeli.”

Gerekli adımlar atılmazsa 2040’lı yıllara gelindiğinde geri dönülecek noktanın geçmiş olacağını belirten Günaydın, “Artık kaybedilecek aylarımız ya da yıllarımız yok” şeklinde konuştu.